Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 Dưới lá cờ Đảng vinh quang Đóng

Rộn rã âm thanh tiếng máy hoạt động và niềm hân hoan của công nhân viên Tatex vào mùa sản xuất cao điểm, Đại hội chi bộ công ty cổ phần Dệt Tân Tiến lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2013 đã được tổ chức trang trọng lúc 14 giờ ngày 12.05.2010 tại hội trường công ty.

              Chi bộ công ty CP Dệt Tân Tiến được thành lập và phát triển cùng với sự trưởng thành của công ty. Tại Đại hội, căn cứ vào chỉ tiêu đã đề ra, các ý kiến tham luận tập trung vào các giải pháp xuất phát từ tình hình thực tiễn của Công ty để đi đến thống nhất phương hướng và nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2010-2013.

               Đại hội vinh dự được các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt đến dự. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, cũng là các gợi ý sâu sắc của đồng chí Phó bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc TCT Khánh Việt nêu rõ:

             "…các đồng chí đảng viên ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn còn phải tự khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong mọi hoạt động. Chi bộ cần chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo trước mắt và lâu dài. Trong bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ cần xem xét, lựa chọn và bố trí phù hợp những cán bộ đảng viên có năng lực, trách nhiệm cao nhằm thực thi tốt các chính sách và mục tiêu đã đề ra.

           Để nâng cao sức chiến đấu của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đòi hỏi người đảng viên phải gương mẫu, nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, rèn luyện nâng cao nhận thức và trình độ mọi mặt. Mục tiêu phấn đấu hàng năm của đảng viên phải đặt ra cụ thể và có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới phải làm sâu sát từ cơ sở, giao chỉ tiêu cho từng đảng viên…”

           Đoàn kết nội bộ và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V đã thông qua, đó là quyết tâm của tập thể đảng viên Chi bộ Tatex./.
                                                                                        Lê Bá Điều

   Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp