Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động Đóng

         Tại Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến, công tác huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) được thực hiện ngay từ khi tuyển dụng lao động vào làm việc và duy trì huấn luyện thường xuyên trong năm; Đồng thời tự kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh của thiết bị, máy móc, nhà xưởng; định kỳ kiểm định các thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc, khám sức khỏe định kỳ- bệnh nghề nghiệp và bồi dưỡng lao động nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật. Công ty làm tốt công tác ATVSLĐ- PCCN, vì vậy liên tục năm 2009- 2010 Công ty được Cục AT-VSLSĐ-PCCN tặng giấy khen về thành tích công tác an toàn vệ sinh lao động.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ- PCCN lần thứ 13 năm 2011, năm nay Ban chỉ đạo ATVSLĐ- PCCN của Công ty được thành lập, xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể trong tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ- PCCN và xuyên suốt cả năm 2011 nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và tuân thủ công tác ATVSLĐ- PCCN của người lao động và các đơn vị trong Công ty.

“ An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”- Đó là chủ đề của hoạt động Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011 (từ ngày 20/03/2011 – 26/03/2011). 

Tổ chức công đoàn, xưởng sản xuất phát động phong trào thi đua cam kết đảm bảo AT- VSLĐ- PCCN và phong trào xanh- sạch- đẹp góp phần mang lại lợi ích thiết thân cho Công ty và người lao động./.

Phòng TCHC

   Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp