Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 Học tập, Quán triệt nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng. (23/07/2011 08:37:56 SA) Đóng

         Sáng ngày 22 tháng 07 năm 2011, tại Hội trường Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Khánh Hoà, Đảng uỷ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức lớp Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tham gia lớp học có hơn 200 đồng chí Cán bộ, Đảng viên toàn Tổng công ty Khánh việt trong đó có 18 đồng chí Đảng viên và cán bộ chủ chốt Công ty Cổ phần dệt tân Tiến.

          Các học viên tham dự được nghe và phân tích những nội dung cơ bản trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) gồm các nội dung: quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.

 

Ngoài ra, các học viên được báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt trong 6 tháng đầu năm 2011 và phương hướng thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

 

Lớp học sẽ bế mạc vào ngày 23/7/2011

 

 (Tin Nguyễn Hồng Hải)
   Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp