Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 Công ty CP dệt Tân Tiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 (08/08/2011 10:54:59 SA) Đóng

Sáng nay, 08/08/2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần dệt Tân Tiến được tổ chức tại Hội trường Công ty.

Tham dự Đại hội có 194/271 cổ đông đại diện 8.989.200 cổ phần tương đương 92,95% cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội các cổ đông được nghe, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh(SXKD) năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 và Thù lao cho Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát năm 2011;

- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ...

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thành công tốt đẹp. Hy vọng Công ty cổ phần dệt Tân Tiến sẽ có chuyển biến lớn, tạo bước ngoặc phát triển mạnh mẽ trong thời gian sớm nhất./.

(Tin: Hồng Hải - Ảnh Tuấn, Ngọc)

   Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp