Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 Thông báo chia cổ tức năm 2010 (9/08/2011) Đóng

- Căn cứ nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ-DTT ngày 08/08/2011 của Đại hội đồng cổ đông năm 2010;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/08/2011, HĐQT công ty CP dệt Tân Tiến trân trọng thông báo về việc chia cổ tức năm 2010 như sau :

     1. Tên, mã chứng khoán            : Cổ phiếu công ty CP dệt Tân Tiến

     2. Loại cổ phần                          : Cổ phần phổ thông

     3. Mệnh giá                               : 10.000 đồng/ cổ phần

     4. Tỷ lệ chia cổ tức                    : 5,183%

     5. Ngày chốt danh sách cổ đông  : 31/07/2011

     6. Đối tượng chia cổ tức             : Cổ đông có tên trong danh sách cổ

                                                      đông của công ty CP dệt Tân Tiến

    7. Hình thức chia cổ tức            : Bằng tiền

+ Nhận tiền mặt tại Công ty vào ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2011 (kèm theo CMND)

+ Hoặc Chuyển khoản qua Ngân hàng

Để biết thêm thông tin, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà: Dương Thu Hương- Nhân viên phòng kế toán - điện thoại: 058 3883229./.

                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                Lê Minh Hùng


   Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp