Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 PHONG TRÀO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT (05/12/2011 10:46:01) Đóng

          Phong trào sáng kiến- cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất luôn được duy trì và phát triển trong nhiều năm qua tại Công ty cổ phần dệt Tân Tiến. Năm 2011 có 10 hồ sơ đăng ký sáng kiến gửi lên Hội đồng sáng kiến Công ty.

Tháng 11/2011 vừa qua, Hội đồng sáng kiến Công ty đã họp xét duyệt sáng kiến, trong đó có 04 sáng kiến được công nhận cấp Công ty, đó là:

Sáng kiến 01: Cải tiến phương pháp chế bản lưới quay trên máy R2100V

Tác giả: Nguyễn Thành Phong– Bộ phận in hoa

Lợi ích: thời gian chế bản mẫu in được rút ngắn từ 220 phút xuống còn 144 phút (đối với mẫu in 10 lưới).

Sáng kiến 02: Cải tiến Pulley trục răng lược máy se sợi MURATA

Nhóm tác giả: Phan Ngọc Tĩnh; Ngô Thanh Danh; Nguyễn Hoàng Lân- Bộ phận dệt kim 

Lợi ích: góp phần giảm thiểu thời gian máy dừng và sợi lỗi do sự cố đai răng lược bị tuột ra.

Sáng kiến 03: Chế tạo tấm Lend bộ dò sợi ngang FD1 máy dệt Nissan

Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Phát; Ngô Quý Nam- Bộ phận dệt thoi

Lợi ích: tiết kiệm chi phí mua mới các tấm Lend bộ dò sợi ngang.

Sáng kiến 04: Tận dụng nguồn nước làm mát Bec đốt của máy đốt lông

Nhóm tác giả: Bùi Quang Khải; Trịnh Thanh Hải- Bộ phận nhuộm

Lợi ích: thu hồi nước và làm sạch vải sau quy trình đốt lông vải.

Phát huy tinh thần sáng tạo của Người lao động trong công ty, những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nói trên đều được áp dụng vào thực tế góp phần vào việc sử dụng vật tư, máy móc thiết bị có hiệu quả và nâng cao năng suất lao động./.

 Tin: Hồng Hải

   Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp