Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 Huấn luyện chiến đấu năm 2012 của lực lượng tự vệ Công ty CP dệt Tân Tiến (16/10/2012 09:00:39 AM) Đóng

     Vừa qua từ ngày 01/10/2012 đến 07/10/2012 lực lượng tự vệ Công ty CP dệt Tân Tiến đã tập trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2012 theo kế hoạch huấn luyện định kỳ hàng năm của Ban chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang.

Thời điểm này Công ty đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, song lãnh đạo và chỉ huy đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí công việc phù hợp để lực lượng tự vệ được tập trung học tập và huấn luyện trong điều kiện tốt nhất. Hai nội dung cơ bản của lớp huấn luyện là điều lệnh đội ngũ và bắn súng bài 1a và 1b. Đang lúc giao mùa, có những buổi thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng tự vệ Công ty với tinh thần kỷ luật rất cao, đảm bảo quân số triệu tập, tham gia đầy đủ các buổi học tập, tích cực rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang đánh giá cao trong buổi kiểm tra bắn đạn thật tại trường bắn Hòn Thị, huyện Diên Khánh (100% quân số tham gia bắn đạt yêu cầu, trong đó có 42.8% đạt loại khá, giỏi trở lên).

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2012 của lực lượng Dân quân tự vệ Công ty là một trong những nhiệm vụ công tác an ninh quốc phòng làm nền tảng cho công tác huấn luyện chiến đấu bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ thành quả cách mạng và phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay./.

Tin  và ảnh: Vinh Chinh

   Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp