Đăng Nhập
 Menu Đóng
 SẢN PHẨM Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 QUẢNG CÁO Đóng
Bóng đá
 ĐẠI HỘI ĐOÀN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VII (2017-2019) Đóng

Thực hiện hướng dẫn của Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt và chỉ đạo của Chi ủy Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến, Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2017, Đoàn thanh niên Công Ty cổ phần Dệt Tân Tiến đã tiến hành Đại hội chi đoàn, bầu ra BCH mới cho nhiệm kỳ VII (2017-2019).

Tới tham dự Đại hội có sự tham gia góp mặt của : Đồng chí  Lê Tuấn Đông - Phó Bí thư đoàn cơ sở TCT Khánh Việt, đồng chí Nguyễn Vinh Chinh - Ủy viên Chi bộ Công ty, đồng chí Nguyễn Thị Oanh- Kế toán Công đoàn công ty và toàn thể các đoàn viên.