Đăng Nhập
 SẢN PHẨM Đóng
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN Đóng
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
 Tin tức Đóng
Thông báo chia cổ tức năm 2010 (9/08/2011)

- Căn cứ nghị quyết số 02/NQĐHĐCĐ-DTT ngày 08/08/2011 của Đại hội đồng cổ đông năm 2010;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/08/2011, HĐQT công ty CP dệt Tân Tiến trân trọng thông báo về việc chia cổ tức năm 2010 như sau :

Công ty CP dệt Tân Tiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 (08/08/2011 10:54:59 SA)

Sáng nay, 08/08/2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần dệt Tân Tiến được tổ chức tại Hội trường Công ty.

 THÔNG BÁO Đóng
 SỐ LƯỢNG TRUY CẬP Đóng
 THIẾT BỊ Đóng
 SITE LIÊN KẾT Đóng
 HÌNH ẢNH Đóng

      
 Sản phẩm mới Đóng Trợ giúp